Partneri

 
Slovenská nadácia srdca 
Slovenská nadácia srdca vznikla v októbri 2006 s cieľom podporovať projekty primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Zriaďovateľom a odborným garantom nadácie je Slovenská kardiologická spoločnosť.

Hlavné mesto Bratislava

Hlavné mesto Bratislava je partnerom a podporovateľom starostlivosti o seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Podporuje aktivity, ktoré informujú občanov o možnostiach ako bez väčších investícií udržať kvalitu života v rámci sociálnej i zdravotnej starostlivosti,  a to v domácom prostredí.

jk

hj

Slovenská kardiologická spoločnosť

Slovenská kardiologická spoločnosť (SKS) je nezávislé vedecko-odborné občianske združenie. Jeho hlavným poslaním je znižovanie bremena kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým formou podpory všestranného rozvoja kardiológie.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

ÚNSS je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Naším poslaním je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.

AV Mobilita

Ako prvá sa na Slovensku zameriavala na poskytovanie komplexných motoristických služieb pre hendikpovaných občanov v rámci celého územia SR. Poskytujú svojim klientom komplexné predajné a servisné služby – predaj vozidiel, prestavby a úpravy vozidiel, prvú pomoc na cestách, legislatívne poradenstvo, prevoz zdravotne postihnutých občanov.

Forsenior

Cieľom Forsenior webshopu je skvalitniť každodenný spôsob života seniorov. Na našej webstránke ponúkame našim zákazníkom dôklane vyberané produkty a služby v najlepšej cene. Našimi produktmi a službami poskytujeme riešenia pre ľudí  so zdravotnými problémami (porucha zraku, sluchu, mobility) aj na každodenné ťažkosti (komunikácia, bezpečnosť, stravovanie).

Mobilnú asistenciu ELA si môžete zaobstarať aj u týchto partnerských distribútorov:

Empatia n.o. Únia nevidiacich Slovenska (UNSS.sk)
ProSenior Šanca pre nechcených

Alebo na adresách:

cvbcvbcvb:

 

sonna.com.ua