Obsah Služby

 

PODPORA života, aký máte radi

Seniori neradi opúšťajú svoj domov a zabehnutý spôsob života. Z obavy pred ohrozením života (nevoľnosť, pád a pod.) sa zatvárajú pred svetom v priestoroch svojich bytov alebo domov. Strácajú kontakt s okolím a upadajú do pasivity. Obmedzovaním aktivít ich opúšťa vitalita a kondícia. Každý pohyb ich stojí stále viac a viac úsilia. Sú náchylnejší na ochorenia a vyšuje sa riziko ich úrazov.

Našou snahou je podporiť človeka v jeho prirodzenom domácom prostredí. Umožniť mu venovať sa aktivitám, ktoré má rád a neupúšťať od nich. Byť pri aktivitách v bezpečí, neobávať sa o svoje zdravie na každom kroku. Lieky síce pomôžu tlmiť prejavy ochorení, ale iba udržiavanie aktivít spomalí proces starnutia.

S mobilným asistentom ELA sa senior nemusí obávať pobytu na čerstvom vzduchu, na prechádzke, na nákupoch, či v záhradke. Skutočnosť, že mu ELA pomôže, mu dodáva pocit bezpečia a odvahu zotrvať v aktívnom spôsobe života. Zvyšovanie fyzickej, ale i psychickej kondície pôsobí ako prevencia pred prípadnými pádmi, ohrozeniami zdravia a života.

POMOC - 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Mobilný asistent ELA, zariadenie, ktoré nosí senior pri sebe, je napojené priamo na Pult pomoci. Tvorí ho tím odborníkov, pripravených okamžite reagovať na situácie, kedy je senior v ohrození života. Odborní asistenti sú seniorom k dispozícií počas celého roka. Počas pracovných dní aj počas sviatkov, nepretržite, 24 hodín denne. Vykonávajú nad seniormi vzdialený dohľad. Sú v kontakte s blízkymi. Identifikujú nielen život ohrozujúce situácie, ale monitorujú aj bežný denný režim seniora tak, aby mu mohli zabezpečiť v prípade potreby včas adekvátnu pomoc.

Vaši asistenti

Odborný tím asistentov tvorí zdravotne školený personál. Asistenti rozumejú medicínskym diagnózam, poznajú špecifiká veku. Pri poskytovaní prvej pomoci a inštrukcií sú trpezliví. Majú radi seniorov a majú k nim osobný prístup. Používajú bežný hovorový jazyk, ktorému každý senior rozumie.

Na svoje povolanie sú odborne aj ľudsky pripravovaní.  Stále pracujú na zdokonaľovaní a zvyšovaní svojej odbornosti.

OKAMŽITÁ pomoc

Ak senior stlačí núdzové tlačidlo, na Pulte pomoci sa automaticky aktivuje poplašný signál. Seniora  kontaktujeme v priebehu 45 sekúnd, v ojedinelých prípadoch najneskôr do troch minút. 45 sekúnd potrebuje asistent na Pulte pomoci na prezretie si Osobného zdravotného asistenčného profilu seniora. Ku každému seniorovi je preto možné pristupovať individuálne, s ohľadom na jeho známe špecifiká o jeho zdravotnom stave, životnom štýle, mobilite, atď. To nám pomáha poskytnúť seniorovi čo najúčinnejšiu pomoc.

Individuálny PRÍSTUP

Každý senior prechádza bežnými fyzickými, duševnými aj sociálnymi zmenami, ktoré sú sprievodným znakom staroby, s odlišnými príznakmi  a odlišným spôsobom. Každý absolvoval iné ochorenia, každý má svoj vlastný a špecifický životný štýl.

Aby sme mohli seniorom účinne pomáhať vypracujeme na začiatku spolupráce Osobný zdravotný asistenčný profil seniora, tzv. Karta seniora. Obsahuje napríklad rizikové návyky, ohrozenia, prekonané, ale aj aktuálne ochorenia.

Príklad:
Pult pomoci zaregistruje poplach od pána Juraja. Asistent si pozrie zdravotné informácie v Karte pána Juraja. Zistí, že zle rozpráva, slabšie počuje, má dobrú motoriku, pohybuje sa samostatne. Asistent teda vie, že musí hovoriť hlasnejšie, aby pán Juraj dobre počul. Počíta tiež so zhoršenou artikuláciou. V prípade, že pán Juraj spadol, treba situáciu identifikovať ako nezvyčajnú, keďže motorika pána Juraja je zaznamenaná ako dobrá.

Zdravotné informácie, obsiahnuté v Karte seniora, pomôžu operátorovi Pultu pomoci adekvátne konať, príp. poskytnúť životu dôležité informácie zložkám záchrannej pomoci. Všetky informácie v Karte seniora sú prísne chránené. Sú použité iba na prospech seniora.

POMOC v prípade HOSPITALIZÁCIE

V mesačnej cene služieb získava senior aj poistenie a možné plnenie v spoločnosti AXA. Týka sa najmä hospitalizácie. Zahŕňa dovoz liekov, jedla, dopravu z nemocnice, prípadne upratovanie domácnosti seniora v čase jeho pobytu v nemocnici alebo v zdravotnom zariadení. Celkový ročný limit asistenčného plnenia je 300€.

V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, kontaktujte prosím AXA Assistance: + 421 2 2929 2973 

V tabuľke nájdete prehľad asistenčných služieb AXA Assistance, ktoré môže senior v rámci služby využiť:

Celkový ročný limit asistenčného plnenia 300 €
Celkový limit asistenčného plnenia na jednu asistenčnú udalosť 300 €
MEDICKÁ ASISTENCIA
Telefonické informácie z oblasti prevencie neobmedzene
Všeobecné zdrav. informácie neobmedzene
Návrh obvyklého postupu riešenia zdravotného problému neobmedzene
Telefonická konzultácia  postupu liečby neobmedzene
Medická infolinka neobmedzene
Farmaceutická infolinka neobmedzene
Dovoz liekov 300 €
Doprava z nemocnice po hospitalizácii 300 €
DOMÁCA ASISTENCIA
Dovoz jedla 300 €
Upratanie domácnosti 300 €
Zabezpečenie nákupu 300 €
Pobyt domáceho zvieraťa vo zvieracom útulku alebo hoteli 300 €
Doprava do/z najbližšieho zvieracieho útulku alebo hotela 300 €

Pomoc a podpora

Potrebujete bližšie informácie, pomoc alebo kontakty? Nájdete ich tu: 

Zákaznícka linka Často kladené otázky Ako nakupovať Všeobecné obchodné podmienky
Reklamačný poriadok Informácie o platbe a doprave Dokumenty na stiahnutie Ochrana osobných údajov

Objednajte si prístroj ELA dnes!

Pre objednávku prístroja ELA stačí vyplniť jednoduchý formulár.

Chcem si objednať

 

sonna.com.ua