Informácie a platbe a doprave

 

Platba za zariadenie ELA:

Akciová cena zariadenia ELA je 100€ s DPH. Sú dve možnosti platby. Buď zaplatíte v hotovosti kuriérovi pri prevzatí zásielky, alebo vopred uhradíte zálohovú faktúru bankovým prevodom.

Doprava zariadenia:

Najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy Vám kuriér doručí zariadenie ELA. Dopravu neplatíte.

Platba za mesačnú službu:

Platbu za službu vo výške 25€ s DPH mesačne platíte prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. Neplatíte ju vopred. Splatná je do 15teho nasledujúceho mesiaca. Rozpis platieb Vám zašleme spôsobom, ktorý si zvolíte, poštou alebo emailom.

 

sonna.com.ua